รางวัล

รางวัล

รางวัลสำหรับโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ”

1.  รางวัลขวัญใจค่ายเยาวชน 1 รางวัล (ภาคละ 1 รางวัล รวม 5 รางวัล)

กติกาและการคัดเลือก : คัดเลือกโดยให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ลงคะแนนเสียงให้แก่เพื่อนที่ประทับใจ ในคืนวันที่ 2

รางวัล : ของรางวัลที่ระลึกจากสำนักงาน กปร.

2. รางวัลทีมเยาวชนดีเด่น  1 รางวัล  (ภาคละ 1 รางวัล รวม 5 รางวัล)

กติกาและการคัดเลือก : คัดเลือกโดยคณะกรรมการ จากกิจกรรมการนำเสนอของกลุ่ม “หากฉันทำได้อย่างพ่อ”

รางวัล : – เงินสด 5,000 บาท

– ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

รางวัลสำหรับการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

•  รางวัลชนะเลิศ จำนวนประเภทละ  1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล

–  ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากองคมนตรี

–  ทุนการศึกษา  รางวัลละ 15,000 บาท

•  รางวัลรองชนะเลิศ จำนวนประเภทละ 2 รางวัล  รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล

– โล่รางวัลเกียรติยศจากองคมนตรี

– ทุนการศึกษา  รางวัลละ 10,000 บาท

•  ทุกผลงานการประกวด จะได้รับคัดเลือกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.rdpb.go.th เครือข่าย social network อาทิ www.facebook.com และเครือข่าย video Sharing ต่างๆ อาทิ www.youtube.com


Leave a comment