Home » เกี่ยวกับค่ายเยาวชน » คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เยาวชนเพศชายและหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น
2.  มีความอดทน สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3.  มีความกระตือรือร้น และชอบทำกิจกรรม
4.  มีทักษะของความเป็นผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
5.  มีทักษะเบื้องต้นด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
6.  มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอื่นๆ

Leave a comment